องค์พญานาคมีการบำเพ็ญเพียร สั่งสมบารมี มายาวนาน

องค์พญานาคมีการบำเพ็ญเพียร สั่งสมบารมี มายาวนานขออานิสงส์ผลบุญองค์พญานาคแผ่ถึงลูกหลานเหมืององค์มุจลินทร์แผ่พังพานปกป้องวรกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งเวยวิมุตติสุข ให้ลูกหลานมีแต่ความโชคดี มั่งคั่ง ทรัพย์สินเพิ่มพูนจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ไม่ขัดสน เปี่ยมด้วยอำนาจบารมี หากจะให้ดีควรมีตัวแทนองค์พญานาคไว้บูชา เพื่อให้ท่านได้ตามติดไปปกปักดูแล
วิธีบูชาองค์พญานาค
ที่จะทำให้สมปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้องค์พญานาคราชรวมถึงการทำบุญในวาระสำคัญต่างๆ ให้คุณน้อมบุญกุศลนั้นอุทิศให้พญานาคราช โดยการกรวดน้ำอุทิศ หรือระลึกถึงองค์พญานาคเป็นสายธรรมมะลูกหลานคนไหนที่เคร่งในศีลจะเป็นที่รักขององค์พญานาค อยากอยากให้ท่านประทานพรให้ต้องถวายบุญเป็นประจำ