ตำราโบราณว่าใครบูชาพญานาค จะบันดาลให้มั่งคั่ง เปี่ยมด้วยอำนาจบารมี

หลายคนมีสายญาณพญานาค มีความเกี่ยงข้องกันมาทำให้สัมผัสหรือเจอเรื่องอัศจรรย์อยู่บ่อยๆหรืออาจจะเรียกว่ามีองค์พญานาคคุ้มครอง เฝ้าคอยดูคอยดลบันดาลให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตหรือคอยเตือนเมื่อเรามีภัยด้วยการดลบันดาลใจยิ่งเราอุทิศบุญส่งไปให้ท่านมากเท่าใดท่านก็จะมีกำลังบุญบารมีมากและสามารถช่วยเหลือเราได้มากขึ้นดังนั้นหลังจากสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล ภาวนา ทุกครั้งควรแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญไปให้ท่าน ให้ได้รับผลบุญกุศลและเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพความกตัญญูต่อท่านและเป็นการเชื่อมบุญกับท่าน ให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีตลอดเวลา